Lägenheter

Se samtliga hyresrätter nedan. Fyll i din lägenhetsansökan och skriv gärna de lägenhetsnummer du är intresserade av under “Övrig information”.

Ansökan om hyreslägenhet - Väsby Park

 

 

LGH-nr
ROK
Våning
Hyra *
Storlek m²
Ritning
Status
A1102 1 ROK 1 25 kvm Öppna Uthyrd
A1103 1 ROK 1 25 kvm Öppna Uthyrd
A1202 1 ROK 2 25 kvm Öppna Uthyrd
A1203 1 ROK 2 6 746 kr 25 kvm Öppna Ledig
A1302 1 ROK 3 6 746 kr 25 kvm Öppna Ledig
A1303 1 ROK 3 6 746 kr 25 kvm Öppna Ledig
A1402 1 ROK 4 6 746 kr 25 kvm Öppna Ledig
D1106 1 ROK 1 25 kvm Öppna Uthyrd
D1107 1 ROK 1 6 746 kr 25 kvm Öppna Ledig
D1206 1 ROK 2 6 746 kr 25 kvm Öppna Ledig
D1207 1 ROK 2 6 746 kr 25 kvm Öppna Ledig
D1306 1 ROK 3 6 746 kr 25 kvm Öppna Ledig
D1307 1 ROK 3 6 746 kr 25 kvm Öppna Ledig
D1406 1 ROK 4 6 746 kr 25 kvm Öppna Ledig
D1407 1 ROK 4 6 746 kr 25 kvm Öppna Ledig
B1203 1 ROK 2 6 894 kr 26 kvm Öppna Ledig
B1303 1 ROK 3 6 894 kr 26 kvm Öppna Ledig
B1403 1 ROK 4 6 894 kr 26 kvm Öppna Ledig
C1203 1 ROK 2 6 894 kr 26 kvm Öppna Ledig
C1303 1 ROK 3 6 894 kr 26 kvm Öppna Ledig
C1403 1 ROK 4 6 894 kr 26 kvm Öppna Ledig
C1503 1 ROK 5 6 894 kr 26 kvm Öppna Ledig
A1502 1 ROK 5 27 kvm Öppna Uthyrd
D1103 1 ROK 1 6 950 kr 27 kvm Öppna Ledig
A1106 1 ROK 1 6 950 kr 27 kvm Öppna Ledig
A1101 2 ROK 1 33 kvm Öppna Uthyrd
A1201 2 ROK 2 33 kvm Öppna Uthyrd
A1301 2 ROK 3 8 145 kr 33 kvm Öppna Ledig
A1401 2 ROK 4 8 145 kr 33 kvm Öppna Ledig
D1108 2 ROK 1 8 145 kr 33 kvm Öppna Ledig
D1208 2 ROK 2 8 145 kr 33 kvm Öppna Ledig
D1308 2 ROK 3 8 145 kr 33 kvm Öppna Ledig
B1102 1 ROK 1 7 531 kr 34 kvm Öppna Ledig
B1202 1 ROK 2 7 531 kr 34 kvm Öppna Ledig
B1204 1 ROK 2 7 531 kr 34 kvm Öppna Ledig
B1302 1 ROK 3 7 531 kr 34 kvm Öppna Ledig
B1304 1 ROK 3 7 531 kr 34 kvm Öppna Ledig
B1402 1 ROK 4 7 531 kr 34 kvm Öppna Ledig
B1404 1 ROK 4 7 531 kr 34 kvm Öppna Ledig
C1103 1 ROK 1 7 531 kr 34 kvm Öppna Ledig
C1202 1 ROK 2 7 531 kr 34 kvm Öppna Ledig
C1204 1 ROK 2 7 531 kr 34 kvm Öppna Ledig
C1302 1 ROK 3 7 531 kr 34 kvm Öppna Ledig
C1304 1 ROK 3 7 531 kr 34 kvm Öppna Ledig
C1402 1 ROK 4 7 531 kr 34 kvm Öppna Ledig
C1404 1 ROK 4 7 531 kr 34 kvm Öppna Ledig
C1502 1 ROK 5 7 531 kr 34 kvm Öppna Ledig
C1504 1 ROK 5 7 531 kr 34 kvm Öppna Ledig
D1204 2 ROK 2 8 368 kr 34 kvm Öppna Ledig
A1105 2 ROK 1 8 368 kr 34 kvm Öppna Ledig
A1205 2 ROK 2 8 368 kr 35 kvm Öppna Ledig
A1206 2 ROK 2 8 368 kr 35 kvm Öppna Ledig
A1305 2 ROK 3 8 368 kr 35 kvm Öppna Ledig
A1306 2 ROK 3 8 368 kr 35 kvm Öppna Ledig
A1404 2 ROK 4 8 368 kr 35 kvm Öppna Ledig
D1104 2 ROK 1 8 368 kr 35 kvm Öppna Ledig
D1203 2 ROK 2 8 368 kr 35 kvm Öppna Ledig
D1303 2 ROK 3 8 368 kr 35 kvm Öppna Ledig
D1304 2 ROK 3 35 kvm Öppna Uthyrd
D1403 2 ROK 4 8 368 kr 35 kvm Öppna Ledig
D1404 2 ROK 4 35 kvm Öppna Uthyrd
A1104 2 ROK 1 8 591 kr 37 kvm Öppna Ledig
A1204 2 ROK 2 37 kvm Öppna Uthyrd
A1304 2 ROK 3 8 591 kr 37 kvm Öppna Ledig
D1105 2 ROK 1 8 591 kr 37 kvm Öppna Ledig
D1205 2 ROK 2 37 kvm Öppna Uthyrd
D1305 2 ROK 3 37 kvm Öppna Uthyrd
D1405 2 ROK 4 37 kvm Öppna Uthyrd
A1501 2 ROK 5 49 kvm Öppna Uthyrd
B1405 2 ROK 4 52 kvm Öppna Uthyrd
B1103 2 ROK 1 10 432 kr 55 kvm Öppna Ledig
C1102 2 ROK 1 10 432 kr 55 kvm Öppna Ledig
B1201 2 ROK 2 10 879 kr 59 kvm Öppna Ledig
C1205 2 ROK 2 10 879 kr 59 kvm Öppna Ledig
B1101 2 ROK 1 10 879 kr 60 kvm Öppna Ledig
B1104 2 ROK 1 10 879 kr 60 kvm Öppna Ledig
B1205 2 ROK 2 10 879 kr 60 kvm Öppna Ledig
B1301 2 ROK 3 10 879 kr 60 kvm Öppna Ledig
B1305 2 ROK 3 60 kvm Öppna Uthyrd
B1401 2 ROK 4 10 879 kr 60 kvm Öppna Ledig
C1101 2 ROK 1 10 879 kr 60 kvm Öppna Ledig
C1104 2 ROK 1 10 879 kr 60 kvm Öppna Ledig
C1201 2 ROK 2 10 879 kr 60 kvm Öppna Ledig
C1301 2 ROK 3 10 879 kr 60 kvm Öppna Ledig
C1305 2 ROK 3 10 879 kr 60 kvm Öppna Ledig
C1401 2 ROK 4 60 kvm Öppna Ledig
C1405 2 ROK 4 60 kvm Öppna Uthyrd
C1501 2 ROK 5 60 kvm Öppna Uthyrd
C1505 2 ROK 5 60 kvm Öppna Uthyrd
D1401 3 ROK 4 69 kvm Öppna Uthyrd
A1504 3 ROK 5 75 kvm Öppna Uthyrd
A1108 4 ROK 1 14 616 kr 81 kvm Öppna Ledig
A1208 4 ROK 2 82 kvm Öppna Uthyrd
A1308 4 ROK 3 14 616 kr 82 kvm Öppna Ledig
A1406 4 ROK 4 82 kvm Öppna Uthyrd
D1101 4 ROK 1 14 616 kr 82 kvm Öppna Ledig
D1201 4 ROK 2 82 kvm Öppna Uthyrd
D1301 4 ROK 3 14 616 kr 82 kvm Öppna Ledig
A1107 4 ROK 1 86 kvm Öppna Uthyrd
A1207 4 ROK 2 14 635 kr 86 kvm Öppna Ledig
A1307 4 ROK 3 14 635 kr 86 kvm Öppna Ledig
A1405 4 ROK 4 14 635 kr 86 kvm Öppna Ledig
D1102 4 ROK 1 86 kvm Öppna Uthyrd
D1202 4 ROK 2 14 635 kr 86 kvm Öppna Ledig
D1302 4 ROK 3 14 635 kr 86 kvm Öppna Ledig
D1402 4 ROK 4 14 635 kr 86 kvm Öppna Ledig
A1503 4 ROK 5 87 kvm Öppna Uthyrd
A1403 4 ROK 4 92 kvm Öppna Uthyrd

* I avgiften ingår värme, vatten samt gemensamma funktioner.