Företaget

Vi på BRABO bygger bostäder och planerar samhällen för ett aktivt liv. Vi utmanar därför traditionella definitioner av hur både ett hus och hur hela områden ser ut och fungerar. Vi bygger hus som gör vardagslivet lite varmare, lite härligare och vi tänker annorlunda när vi är med och utvecklar städer för att det ska bli så bra som möjligt för både människan och miljön.

BRABO är ett familjeägt bostadsföretag som bygger, äger och förvaltar fastigheter i Stockholmsområdet. Under vårt tak samsas stolthet, miljöansvar och kvalitetsfokus med den kreativa glädjen i att utveckla prisvärda och attraktiva bostäder för framtiden. Vi på BRABO tror att en levande stad är nyckeln till hållbarhet och livskvalitet.

BRABO bildades år 2007 av ägarfamiljen bakom Mattssons Fastighetsutveckling, som länge burit på idéer kring samhällsbyggnad och stadsutveckling. Mattssons Fastighetsutveckling äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter sedan flera decennier tillbaka. BRABO blev en helt ny bostadsaktör som byggde vidare på ägarnas långa erfarenhet inom fastighetsbranschen.

Förvaltar ca 450 lgh idag
500 lgh i produktion idag
Färdigställer ca 200 lgh/år
Kapacitet att producera 1000 lgh/år

Bostäder

BRABO formger prisvärda bostäder för dagens och morgondagens behov. Genom att utmana invanda tankemönster bygger vi funktionella bostäder med kreativa och ibland oväntade lösningar. Ett gym i fastigheten gör det lätt att hinna med träningen. Balkongen, bastun och den grönskande innergården gör det lätt att koppla av efter en hård arbetsdag. Ett gemensamt allfunktionsrum gör det lätt att till exempel plantera om växter, laga cykeln eller valla skidorna. Flera av våra hus har också en bilpool med miljöbilar samt en cykelpool för de boende.

Stadsutveckling

En levande stad är nyckeln till hållbarhet och livskvalitet. Vi vet att samhället förändras och att den goda staden bör planeras med ett långt tidsperspektiv. Den ska fungera lika bra om 50 år som den gör idag. Staden ska stödja ett aktivt liv, med allt ifrån caféer, butiker, aktiviteter och bostäder till samhällstjänster och trygga gatumiljöer. Levande bottenvåningar och en blandning av verksamheter bidrar till dynamiken under dygnets alla timmar. Att planera för säker cykeltrafik, bilpooler och möjlighet till spontanidrott skapar förutsättningar för ett hållbart och aktivt stadsliv.

Samarbeten

BRABO är ett litet företag med en effektiv organisation. Vårt arbete kännetecknas av personliga kontakter och korta beslutsvägar. Från vårt moderbolag Mattssons Fastighetsutveckling har vi hämtat en familjär kultur som värdesätter öppenhet och förtroende i alla relationer –  med kunder, samarbetspartners och leverantörer. Vi jobbar tätt med ledande organisationer som Gehl People, Kjellgren Kaminsky, Sandell Sandberg och Sweco Architects samt med hållbarhetskonsulter som U&We och Structor