För hyresgäster

Vad roligt att du valt att bo i ett BRABO-hus. Vi hoppas att du trivs i din lägenhet, med dina grannar och med oss.

Det finns många fördelar med att bo i en hyresrätt hos BRABO. Vi arbetar aktivt med att utveckla trygga och hållbara miljöer i våra bostadsområden för att du och dina grannar ska trivas för en lång tid framöver. Vi gillar att skapa förutsättningar för spontanaktivitet och mänskliga möten, och hoppas att du som hyresgäst känner en gemenskap och samhörighet tillsammans med de övriga boende i våra kvarter.

Vi tar givetvis hand om allt praktiskt kring fastigheten som t.ex. gräsklippning, skottning och städning av trapphus. Kyl, frys, spis och annan utrustning ingår i din hyra. Om något av det går sönder kan du enkelt gå in på fliken Felanmälan och anmäla ditt fel för att få det åtgärdat.

Hos oss ska du ha ett bekvämt och bekymmersfritt boende så att du kan leva ett aktivt liv och spendera tiden på det du tycker är roligt. Nedan har vi samlat all tänkbar information för dig som hyresgäst hos oss.

Här hittar du som hyresgäst i projektet Dragonvägen din Bopärm.

Som boende i flerfamiljshus är det viktigt att du håller god brandsäkerhet. Du behöver till exempel ha en fungerande brandvarnare uppsatt i lägenheten. Har du större än 60 kvm hemma behöver du ha flera. Glöm inte att testa brandvarnaren regelbundet och ta för vana att byta batteri en gång per år, eller ännu hellre köpa batterier med 10 års hållbarhet.

Själva brandvarnaren bör du byta omkring vart tionde år.
Om det skulle börja brinna behöver du också ha en brandsläckare till hands. Vi rekommenderar Räddningsverkets pulversläckare om minst sex kilo, effektivitetsklass 43A 233BC. Är branden liten har du då möjlighet att släcka den själv, men ta inga onödiga risker.

Generellt ska du agera enligt grundregeln ”rädda, varna, larma, släck” vid brand. Gör du bedömningen att du inte kan släcka själv måste du snabbt ta dig ut ur lägenheten och stänga dörrar. Du måste också larma 112 och varna grannar.

Mer om hur du hanterar en brand i flerfamiljshus kan du läsa på www.msb.se

Vi vet att tillgången till kraftfullt bredband och brett TV-utbud är viktigt för många av våra hyresgäster. Därför lägger vi stor vikt vid att hitta samarbetspartners som erbjuder hög kvalitet i utbud och möjlighet till valfrihet för dig som kund. De lösningar vi valt varierar mellan de olika orter våra fastigheter finns i, och vi bevakar marknaden kontinuerligt för att kunna utveckla och förbättra utbudet.

På balkonger och uteplatser är det endast tillåtet att använda elgrill.

Du får använda gasolgrill på innegårdar, dock ej i direkt anslutning till fastigheten.
Visa hänsyn till dina grannar när du grillar. Rök har en benägenhet att ta sig in hos grannar som inte önskar det.

BRABO strävar efter att bygga energieffektiva och hållbara hus samt skapa trygga miljöer där du som boende känner en gemenskap och samhörighet och själv blir inspirerad att leva hållbart. Minskad resurs- och energiförbrukning innebär mer pengar i plånboken och bättre planetnytta.

Även sådant som inte syns direkt på hyresavin påverkar storleken på hyran. Alla kostnader som vi som hyresvärd har för att förvalta huset måste vi få igen som hyra. Ökar våra kostnader kommer tillslut även hyrorna att höjas. Om vi istället tillsammans hjälps åt att ta väl hand om huset och lägenheterna kommer hyrorna hållas nere och du får mer pengar över när månaden är slut. Dessutom gör vi tillsammans en insats för en mer hållbar planet.

Några enkla tips om hur du bor mer hållbart:

 • Släcka lampor som inte behöver lysa, dra ut laddare och stäng av elektriska
  apparater som inte används.
 • Vara varsam i lägenheten och försiktig med golv, väggar och material så håller
  lägenheterna längre.
 • Återvinn! Allt som slängs i vanliga hushållssoporna eldas och massor av användbar energi går förlorad. Viktigt att slänga rätt sak i rätt behållare och hjälpas åt att hålla ordning i återvinningsrummet/återvinningsstationen. Är du osäker på vad som ska slängas var finns flera appar att ladda ner, tex från Suez (sök i din smartphone på “källsortera”).
 • Ta trapporna istället för hissen – det gynnar både hälsan och miljön.

Fler tips och råd hittar du i din boendepärm.

BRABO ersätter inte skador på ägodelar som skadas vid brand, vattenskador eller annan incident i lägenheten. Om du själv är orsak till exempelvis brand eller vattenskada kan du dessutom bli ersättningsskyldig. Därför är det viktigt att du har en hemförsäkring.

För att värna om miljön och hushålla med resurserna uppmuntrar BRABO till källsortering. Så här ser våra rekommendationer ut för närvarande:

Plastförpackningar
Hårda förpackningar av plast, exempelvis flaskor, burkar, dunkar och små hinkar, samt mjuka plastförpackningar, exempelvis påsar, refillpaket, tuber, chipspåsar, frigolit och plastfolie samlas in. Oftast sorteras de i samma behållare, men i vissa fall i två olika. Ta av korkar och lock. Töm din påse med plastförpackningar i behållaren så att de ligger löst, det underlättar återvinningen.

Observera att större plastföremål som möbler och leksaker ska sorteras som grov- eller hushållsavfall. Plastflaskor med pant lämnas på returstation i närmaste butik.

Pappersförpackningar
Sockerpåsar, pastapaket, presentpapper, mjölk- och juicepaket, skokartonger, toarullar, postpaket och wellpapplådor samlas in. Platta till och vik ihop dem, och lägg mindre förpackningar inuti större.

Observera att kuvert sorteras som hushållsavfall och tidningar, reklamblad och dylikt sorteras som tidningar.

Metallförpackningar
Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, urskrapade och torra färgburkar, aluminiumfolie och -formar samlas in.
Böj in vassa lock på konservburken, låt hatten på tuber sitta kvar.

Observera att burkar med färg- och limrester sorteras som farligt avfall. Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar sorteras som grov- eller hushållsavfall. Läskburkar och liknande lämnas mot pant på returstation i närmaste butik.

Glas
Flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas samlas in. Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera även dem i återvinningskärlen efter materialslag.

Observera att 33 och 50 cl returflaskor lämnas mot pant i närmaste butik. Porslin, keramik och annat glas som inte är förpackningsglas sorteras som grov- eller hushållsavfall. Glödlampor och lysrör får inte sorteras i glasinsamlingen, utan ska lämnas på en återvinningscentral. Kontakta din kommun för mer information.

Tidningar
Dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer och skriv/ritpapper samlas in. Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar innan trycksaken läggs i behållaren.

Observera att kuvert sorteras som hushållsavfall alternativt brännbart.

Mer om hur du källsorterar kan du läsa på www.avfallsverige.se

BRABO:s lägenheter har lägenhetsnummer som upprättats genom Lantmäteriet. Det är den fyrsiffriga numrering som ska anges när du folkbokför dig eller ändrar din adress. Som hyresgäst hos oss blir med andra ord folkbokförd i en specifik lägenhet, inte bara på en adress. Har du inte tillgång till ditt lägenhetsnummer för Lantmäteriet kan du ringa eller skicka e-post till BRABO för att få hjälp.

Lantmäteriets lägenhetsnummer är enbart till för folkbokföringsärenden. I dina övriga kontakter med BRABO ska du använda det lägenhetsnummer som står på ditt hyreskontrakt och vanligtvis på lägenhetsdörren.

Mer om lägenhetsregistret kan du läsa på www.lagenhetsregistret.se. Information om folkbokföring hittar du på www.skatteverket.se.

Det är inte tillåtet att ställa upp lekredskap, till exempel studsmattor och badbassänger, på mark i anslutning till fastigheten, exempelvis på innergården. Detta eftersom vi som markägare är ansvariga för att användning sker korrekt, men inte har möjlighet att bevaka det när vi inte själva ställt dit utrustningen.

Om du däremot använder lekredskap på den tomt som tillhör din lägenhet, exempelvis på din uteplats, är du själv fullt ansvarig. Se då till att inga obehöriga har oövervakat tillträde. Använder du en badbassäng måste du också se till att vatten du tappar ut inte orsakar skada på fastigheten. Som vanligt bör du också att visa hänsyn gentemot grannar.

I flerfamiljshus bor många människor med olika ålder och med varierande behov och intressen. Du är skyldig att visa hänsyn och du får inte störa kringboende hyresgäster. Ljud från din lägenhet i form av höga skrik, hög musik eller liknande ska inte behöva upplevas och tålas av dina grannar. Det blir förstås extra viktigt att tänka på det vid sen kvällstid. Ett leende smittar och leende grannar kommer öka din trivsel i huset.

Informera grannar
Om du ska ha en fest med många gäster är det klokt att i god tid meddela det för grannarna. Man brukar säga att det finns en oskriven lag som säger att det ska vara tyst mellan klockan 22.00 och 07.00.

Upprepade eller allvarliga störningar
Sedan några år tillbaka har lagen blivit strängare när det gäller upprepade eller allvarliga störningar. Som hyresvärd är vi skyldiga att se till att störningarna slutar. Den hyresgäst som stör sin omgivning och som efter tillsägelser inte skärper sig, riskerar att bli uppsagd från lägenheten. Om det förekommer “allvarliga störningar” med bl.a hotelser mot grannar, kan man bli uppsagd i förtid, utan föregående varning.

Ansvar
Som hyresgäst har man också ansvar för alla som tillhör hushållet.

I samråd med oss har du rätt att sätta upp en parabolantenn i anslutning till din lägenhet. Förutsättningen är vårt skriftliga samtycke och att du förbinder dig att följa myndighetsföreskrifter och inhämta de tillstånd, till exempel bygglov, som utfärdas av berörda myndigheter.

Som hyresvärd har vi anledning att motsätta oss en uppsättning om det till exempel finns risk för annans säkerhet eller för skador på fastigheten eller om vi kan erbjuda det utbud som du efterfrågar på annat vis.

Du står själv för kostnaden för såväl montering som för kanalisation och ledningsdragning från antenn till lägenhet. Arbetet ska utföras fackmannamässigt och i samråd med oss. Du ansvarar även för eventuella person- eller sakskador som antennen orsakar. Om vi på grund av reparation av fastigheten begär att antennen med tillhörande kanalisation och ledningar tillfälligt ska tas bort är du skyldig att på egen bekostnad ta bort och även sätta upp anläggningen igen. När du flyttar ska du på egen bekostnad ta bort anläggningen och återställa berörda delar av fastigheten i godtagbart skick, om inte annan överenskommelse gjorts.

Håltagning i fasad är absolut förbjudet. Fasaden är husets tätskikt och ev skador på fasaden kan orsaka läckage.

Rökning är förbjuden i och i anslutning till fastigheten. Släckta fimpar ska slängas i behållare avsedda för ändamålet.

Skadedjur som kackerlackor, vägglöss och silverfisk är ovanliga i BRABO:s bestånd, men över hela Sverige har risken för förekomst ökat under de senaste åren. Vi uppmanar dig därför att vara vaksam i allmänhet, hålla extra koll efter utlandssemestrar och vid misstanke vända dig till Nomor som är vår samarbetspartner i fråga om skadedjursbekämpning. Kontaktinformation finns uppsatt i entrén i varje trapphus samt i din kontraktsmapp.

Vid behov av sanering krävs ett gott samarbete mellan dig som hyresgäst och Nomor. Det är viktigt att du är tillgänglig och hjälper Nomor att komma in i lägenheten när ni avtalat om detta. Om skadedjuren återkommer efter sanering måste du informera om detta. Är du själv ansvarig för förekomsten av skadedjur kan du krävas på ersättning för saneringskostnader.

Mer om hur du undviker skadedjur kan du läsa på nomor.se

För att undvika fukt- och vattenskador har vi sammanställt några tips och råd för skötsel av våtrum.

 • Rengör golv, väggar och tak med fuktad, urvriden trasa och spola aldrig med duschslangen direkt på ytskikten.
 • Använd en golvskrapa för att få bort stillastående vatten efter att duschat. Om det behövs, använd även en torr trasa.
 • Städa bort gula fläckar av tvålrester och hudavlagringar som följer med vattenånga upp mot taket. Dessa kan annars utvecklas till rosa fläckar av ytmögel och så småningom svartmögel.
 • Rengör regelbundet golvbrunnen där hår och tvålrester samlas, så minimerar du risken för stopp och stillstående, illaluktande vatten med fuktskador som följd.
 • Spola regelbundet rent vattenlåset i handfatet där hår och ludd samlas. När du monterar ihop låset efter renspolning måste du se till att det blir tätt i gängorna. Är du osäker bör du överlåta det till våra fastighetsvärdar.
 • Regelbunden rengöring av ventilationsdon med dammsugare, torr trasa eller borste underlättar luftflödet och därmed avfuktningen av våtrummet.
 • Undvik WC-ankor och liknande, eftersom de väldigt lätt lossnar och följer med spolvattnet, vilket orsakar stopp.
 • Vädra i dusch- och badrum. Finns det fönster i badrummet så öppna det en kort stund efter varje dusch eller bad. Du kan också vädra genom att låta badrumsdörren stå öppen när utrymmet inte används.
 • Undvik att göra hål i väggarna och borra aldrig i kakel, använd hellre utrustning som kan hängas eller fästas med sugpropp.
 • Regelbunden rengöring och rensning av utrymmet bakom badkaret förebygger dammansamlingar vilka kan leda till att vatten och fukt blir kvar.
 • Kontakta oss om det uppstår dålig lukt i ett våtutrymme.

I samtliga bostadsområden har vi avtal med entreprenörer om snö- och halkbekämpning. De har i uppgift att hålla koll på väderleksprognosen för att kunna styra sina insatser vad gäller snöröjning och sandning av trottoarer, entréer, gång- och cykelvägar samt tillfartsvägar. Eventuella parkeringsplatser utomhus snöröjs av respektive hyresgäst. Detsamma gäller framför garageportar.

I några områden har vi träffat överenskommelser med hyresgästföreningen om att inte köra maskiner före kl 05.00 på morgonen eller efter 22.00 på kvällen, såvida det inte är absolut nödvändigt.

När det faller stora mängder snö kan det naturligtvis ta lite mer tid att röja, vilket vi ber dig att ha överseende med.

Ska du flytta måste du först säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. På ditt hyresavtal finns en kolumn för uppsägning/överenskommelse om avflyttning. Den ska du fylla i och lämna eller skicka in till oss. Uppsägningstiden är tre hela månader från det närmaste månadsskiftet uppsägningsdatumet. Det är viktigt är att du anger ditt telefonnummer så vi kan komma i kontakt med dig.

När vi tagit emot din uppsägning kommer vi att erbjuda lägenheten till en ny intressent. Du kan komma att bli ombedd att visa lägenheten för den eller de personer som får erbjudande om att flytta in. Detta kontaktar vi dig i sådant fall om.

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Om du har ett eget elabonnemang ska du meddela elleverantören att du flyttar, så att de kan göra en slutavläsning. Du bör också anmäla flytt av telefonabonnemang och eventuellt internetabonnemang och/eller extra tv-kanaler.

Innan du flyttar kommer vi att göra en besiktning av lägenheten, vilket vi kontaktar dig för att komma överens om i förväg. Vid besiktningen ska lägenheten samt de utrymmen som tillhör den, eventuella förråd och balkong, vara tömda och väl städade. Under besiktningen bedömer vi om lägenhetens skick motsvarar normalt slitage. Om större skador upptäcks måste dessa åtgärdas och eventuella kostnader kommer att debiteras dig. För att underlätta besiktningen är det bra om du berättar för den som utför uppdraget om det finns dolda skador, till exempel bakom tavlor eller hyllor eller under mattor. Om du är medveten om att du orsakat skada som du själv kan åtgärda ska du göra detta med hjälp av en fackman.

Vid flytt ska du också återställa sådant som tillhör lägenheten som du eventuellt tagit bort. Du ska också lämna kvar bruksanvisningar och övrig information som tillhör inventarier i lägenheten.

Din lägenhet måste du lämna senast kl 12.00 dagen efter hyrestidens utgång, enligt hyreslagen § 7.

Har du tappat bort dina nycklar måste vi byta lås, vilket medför en kostnad som du får stå för. Eventuella tillhållarlås eller liknande ska lämnas kvar i ytterdörren. Nycklarna till dessa lås bör lämnas med övriga nycklar. Om låset tas bort måste dörren repareras och kostnaden för detta debiteras dig.

Vid dödsfall kan lägenheten sägas upp med bara en månads uppsägning. Detta gäller om uppsägningen görs senast en månad efter dödsfallet. Observera att en månad här räknas från den dag dödsfallet inträffar.

Lägenheten ska sägas upp av den som är närmast anhörig som ska kunna visa upp ett vårdnadsintyg alternativt dödsfallsintyg med släktutredning och eventuella fullmakter. Begravningsbyrån hjälper till att ta fram de handlingar som behövs.

Vid dödsfall kan den efterlevande maken/makan få överta lägenheten och för sammanboende med gemensamma barn gäller samma sak. Även andra närstående kan under vissa förutsättningar också ha rätt att överta hyreskontraktet.

Ska vi hyra ut lägenheten till någon annan intressent har dödsboet samma skyldighet som en vanlig hyresgäst att visa lägenheten vid den eller de tider som gjorts upp i förväg. Vi behöver därför kontaktuppgifter till den som är ansvarig för dödsboet.

Under årets kalla perioder gör vi vad vi kan för att du som hyresgäst ska ha ett behagligt inomhusklimat, med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi följer vår branschorganisation Fastighetsägarnas rekommendationer och försöker se till att du har en temperatur på 20–21 grader.

Vänta gärna ett par dagar innan du gör en felanmälan, i synnerhet som det i början och slutet av den kallare årstiden kan vara stora variationer i utomhustemperaturen och det kan ta någon dag innan uppvärmningen stabiliserar sig.

 

Vid snabba väderomslag hinner inte alltid värmesystemet med att ställa om och det kan därför upplevas som kallare än det faktiskt är.

Om du upplever problem med inomhustemperaturen ber vi dig också kontrollera följande innan du gör en felanmälan:

 • Se till att alla element är fullt påskruvade (de ska då vridas moturs).
 • Se till att det inte står möbler eller hänger tjocka gardiner framför elementet, eftersom de förhindrar god värmespridning.
 • Använd en trovärdig termometer för att kolla temperaturen. Mätningen ska göras en meter ovanför golvyta och minst en meter från fönster.