Haga Norra

BRABO bygger 420 lägenheter i Haga Norra

En stadsdel med 5 000 arbetsplatser och 2 000 boende

Vid Haga Norra i Solna bygger BRABO 420 bostadsrätter som står inflyttningsklara från och med 2021. Projektet sker i samarbete med Fabege. Haga Norra ligger 7 minuter från T-centralen med pendeltåg och endast en kort promenad från Arenastaden. Några få minuters promenad österut finns Hagaparken, en unik destination i Stockholm med museum, slott och paviljonger i naturskön omgivning med vatten, kullar och skog. När stadsdelen är fullt utbyggd kommer 2 000 människor bo och 5 000 arbeta här. Med en blandning av boende, besökande och arbetande är ambitionen att Haga Norra ska leva dygnet runt.

Stadsutveckling i samarbete med Fabege och Gehl Architects

Visionen för Haga Norra är att kombinera en hög täthet med ett helt nytt fokus på kvaliteterna i rummen mellan husen för att skapa nya förutsättningar för stadsliv och aktivitet utomhus. BRABO och Fabege anlitade arkitektkontoret Gehl i Köpenhamn för att definiera nya aktiviteter och ny utformning av stadsrummen så att kvaliteten och livet på platserna skapar en unik destination med mycket stadsliv, aktiv utomhusvistelse, en ny typ av kommersiellt liv, prioritering av fotgängare och god tillgänglighet för cyklister. Gehl är välkänt för sin mångåriga erfarenhet och kunskap om hur man bygger städer som skapar liv mellan husen.

“Haga Norra är en ny tät och levande destination i Solna, som visar att stadsrum av hög kvalitet och starka kopplingar till omkringliggande destinationer och kvaliteter kan skapa stort mervärde för de som arbetar, bor och besöker området”

– Esben Neander Kristensen, Director på Gehl i Köpenhamn

Gehl har arbetat med utgångspunkt i en redan antagen detaljplan för området där byggnadsvolymerna är förutbestämda. Man har utvecklat ett koncept för utformningen av ett tätt sammanbundet nätverk av mötesplatser med olika karaktär som tar sin utgångspunkt i platsspecifika förutsättningar för liv och kvaliteter, och skapar möjligheter till olika slags aktiviteter för de som bor, arbetar och besöker Haga Norra i framtiden.

Huvudgatan fungerar som park, restaurangstråk och mobilitetshubb

Längst västerut ligger en ren och grön entré till området med stort fokus på mobilitet: Torsfridsplatsen. Platsen blir ett aktivt ”pendlartorg” med generösa cykelparkeringar, cykelverkstad och café samt skyltfönster till den nya mobilitetshubben för bilhandlarna. Platsen är organiserad kring “desire lines” för cyklister och fotgängare som gör det så enkelt som möjligt att röra sig genom platsen under ett tak av befintliga och nya trädkronor och genom frodiga planteringar med nordisk grönska.

Den centrala mötesplatsen kallas Matildatorget och har en gångfartsgata som löper längs den skuggiga sidan prioriterad för gående men tillgänglig för cyklar och bilar på de gåendes premisser.

 

Arkitektur med klassiska kvaliteter

Under utvecklingsarbetet för stadsdelen har det funnits en ambition att skapa klassiska kvaliteter i delar av området, som står i kontrast med den moderna bebyggelsen i Arenastaden. För att fånga dessa kvaliteter på ett sätt som återskapar det bästa från förra sekelskiftet i modern tappning, anlitades Spridd Arkitekter, som har stor erfarenhet av att översätta klassisk arkitektur till dagens stadsrum. Spridd har bland annat hämtat inspiration från moderna klassiska byggnader i Milano och London. För Haga Norra valde man en enkel och repetitiv gestaltning med inslag av industribyggnader. Tydliga kvaliteter är omsorg om detaljer, beständiga material, hög takhöjd och stora fönsterpartier.

Fasaderna mot Matildatorget ges skiftande fasadfärger och material

Yteffektiva bostäder med gym, mobilitetslösningar och utrymme för co-working

Totalt bygger BRABO 420 lägenheter i flera etapper.  Kvarteren byggs med utgångspunkt i konceptet BRABO aktiv, vilket innebär tillgång till gemensamma ytor som co-working space, gym, spa/lounge och hobbyrum.

Läs mer om bostäderna i Haga Norra etapp 1

Läs mer om bostäderna i Haga Norra etapp 2

Läs mer om bostäderna i Haga Norra etapp 3