BRABO bygger 418 lägenheter i Haga Norra

En stadsdel med 5 000 arbetsplatser och 2 000 boende

 

I Haga Norra i Solna bygger BRABO 418 bostadsrätter med inflyttning 2021-2023. Projektet sker i samarbete med Fabege. Haga Norra ligger 7 minuter från T-centralen med pendeltåg och endast en kort promenad från Arenastaden. Några få minuters promenad österut ligger Hagaparken, en unik destination i Stockholm med museum, slott och paviljonger i naturskön omgivning med vatten, kullar och skog. När stadsdelen är fullt utbyggd kommer 2 000 människor bo och 5 000 arbeta här. Med en blandning av boende, besökande och arbetande är ambitionen att Haga Norra ska leva dygnet runt.

Stadsutvecklingen i Haga Norra bidrar till följande av FN:s globala mål kopplat till Agenda 2030:

Stadsutveckling i samarbete med Fabege och Gehl Architects

 

Visionen för Haga Norra är att kombinera en hög täthet med ett helt nytt fokus på kvaliteterna i rummen mellan husen för att skapa nya förutsättningar för stadsliv och aktivitet utomhus. BRABO och Fabege anlitade arkitektkontoret Gehl i Köpenhamn för att definiera nya aktiviteter och ny utformning av stadsrummen så att kvaliteten och livet på platserna skapar en unik destination med mycket stadsliv, aktiv utomhusvistelse, en ny typ av kommersiellt liv, prioritering av fotgängare och god tillgänglighet för cyklister. Gehl är välkänt för sin mångåriga erfarenhet och kunskap om hur man bygger städer som skapar liv mellan husen.

 

”Haga Norra är en ny tät och levande destination i Solna, som visar att stadsrum av hög kvalitet och starka kopplingar till omkringliggande destinationer och kvaliteter kan skapa stort mervärde för de som arbetar, bor och besöker området”

– Esben Neander Kristensen, Director på Gehl i Köpenhamn

 

Gehl har arbetat med utgångspunkt i en redan antagen detaljplan för området där byggnadsvolymerna är förutbestämda. Man har utvecklat ett koncept för utformningen av ett tätt sammanbundet nätverk av mötesplatser med olika karaktär som tar sin utgångspunkt i platsspecifika förutsättningar för liv och kvaliteter, och skapar möjligheter till olika slags aktiviteter för de som bor, arbetar och besöker Haga Norra i framtiden.

Huvudgatan fungerar som park, restaurangstråk och mobilitetshubb

 

Längst västerut ligger en ren och grön entré till området med stort fokus på mobilitet: Torfredsplatsen. Platsen blir ett aktivt ”pendlartorg” med generösa cykelparkeringar, cykelverkstad och café samt skyltfönster till den nya mobilitetshubben för bilhandlarna. Platsen är organiserad kring “desire lines” för cyklister och fotgängare som gör det så enkelt som möjligt att röra sig genom platsen under ett tak av befintliga och nya trädkronor och genom frodiga planteringar med nordisk grönska.

Den centrala mötesplatsen kallas Mathildatorget och har en gångfartsgata som löper längs den skuggiga sidan prioriterad för gående men tillgänglig för cyklar och bilar på de gåendes premisser.

Yteffektiva bostäder med gym, co-working space och hobbyrum

 

Totalt bygger vi 418 lägenheter i flera etapper.  Kvarteren byggs med utgångspunkt i konceptet BRABO aktiv, vilket innebär tillgång till gemensamma ytor som co-working space, gym, spa/lounge, hobbyrum och takterrass

Läs mer om bostäderna i Haga Norra etapp 1

Läs mer om bostäderna i Haga Norra etapp 2

Läs mer om bostäderna i Haga Norra etapp 3