Inre hamnen

Med Inre hamnen skapar vi nya attraktiva mötesplatser

En ny stadsdel i Norrköping

I maj 2019 startade utbyggnaden av etapp 1 av Inre hamnen i Norrköping, en ny hållbar och attraktiv stadsdel i hjärtat av Norrköping. Längs med vattnet, på gångavstånd från centrum och stationen växer den nya stadsdelen fram med en blandning av bostäder och arbetsplatser, besöksmål, kajpromenad och parker.

I nästa etapp av Inre hamnen ligger Mattssons / BRABOs kvarter Svanarna som redan idag har många kvaliteter; äldre bebyggelse och historiska spår från den tidigare hamnverksamheten, utsikt över Norra Promenaden och parkområdet runt Johannisborgs Slottsruin samt sin placering, ett stenkast från vattnet.

 

Vision om en levande stadsdel för ett aktivt liv

BRABO har en stark vision om att i framtiden skapa en levande stadsdel som styrker fysisk och mental hälsa genom att inte bara bygga bra hus, men i lika hög grad skapa upplevelserika attraktiva mötesplatser för alla åldrar. Redan idag satsar BRABO stort på att skapa en mötesplats genom att fylla befintliga lokaler och platser med program för både kultur, sport och fritid.

 

Gehl och BRABO i samarbete kring kvartersstruktur

Som led i visionen om en levande stadsdel engagerade BRABO det Köpenhamnsbaserade arkitektkontoret Gehl för att hjälpa dem att utveckla planen för de nya stadsdelskvarteren. Gehl är känt för sin mångåriga erfarenhet och kunskap om hur man bygger städer som skapar liv mellan husen.

Kvarteret Svanen, Inre Hamnen, Norrköping – Illustration av framtida mötesplatser och bebyggelse. Här skapas attraktiva trygga livsmiljöer där det är lätt att mötas och enkelt att leva ett hållbart och hälsosamt liv. Illustration: Gehl

”Mycket av den stadsutveckling vi ser idag runtomkring i världen blir mer och mer likriktad och livlös. Lokala kvaliteter och platsers historia byggs bort. Det sociala livet, upplevelsen i ögonhöjd och vardagslivet glöms bort. Effekterna ser vi i ökad ensamhet, ohälsa och otrygghet. När vi har utvecklat planen för BRABOs kvarter i Inre hamnen så har vi försökt möta dessa utmaningar genom att sätta människan i centrum och lägga fokus på det som sker mellan husen. I den nya stadsdelen skapas förutsättningar för trygga, upplevelserika platser där många olika slags människor och åldersgrupper känner sig välkomna. Det här ska bli en plats där det är enkelt för människor att mötas på tvärs och enkelt att leva hållbara och hälsosamma liv”

 – Ewa Westermark, Partner och Director på Gehl i Köpenhamn.

 

Människan och vardagslivet i centrum

Gehls vision för de tre nya kvarteren är att sätta människan och vardagslivet i centrum. De offentliga rummen blir drivkraften för en stadsdel som skapar lokal attraktivitet med stadsmiljöer som stimulerar möten mellan människor och gör det enkelt att leva ett aktivt, hälsosamt och hållbart liv. Gehl har utvecklat en robust plan som kombinerar Norrköpings innerstadskvaliteter, bebyggelse från olika tidsåldrar och blandade funktioner med en variation av mötesplatser där livet utspelar sig;

 

Svanens Torg

En central mötesplats för aktivt socialt liv. Platsen ligger som en målpunkt längs den historiska Diagonalen som löper genom området ner till vattnet.

 

Gränden

Ett stråk genom kvarteren med vistelsekvaliteter och en småskalig, varm och lekfull miljö för gående, cyklister och vardagsliv. Stråket kompletterar stadsgatorna i området med en annan skala och upplevelse.

 

Den Hemliga Trädgården

En grön, lummig trädgård kring den bevarade vackra blå villan och äldre stallbyggnaderna där man kan äta, hitta ro, mötas och jobba ihop.

 

Promenadtorget

En mötesplats för kultur, konst och matupplevelser med fin kvällssol som blir en målpunkt längs Norra Promenaden och en välkomnande entré till området.

 

Tre ledstjärnor som utgångspunkt för stadsplanen

Gehl har utvecklat planen för BRABOs kvarter i Inre hamnen med tre ledstjärnor som utgångspunkt:

 

1. Stadsidentitet

Ett nytt tidslager som följer Norrköpings fina stadskvaliteter med sin unika transformation av industrilandskapet och blandningen av nytt och gammalt. Bebyggelse i mänsklig skala som skapar upplevelser i ögonhöjd så att det blir attraktivt att gå, cykla och vistas i området.

2. Dynamiskt & Robust

En robust kvartersstad som tillåter en blandning av funktioner som är en förutsättning för ett område som lever över hela veckan, dygnet och året. I framtiden finns här bostäder i olika storlekar, kontor för både de nystartade och de etablerade företagen, lokalservice som gör vardagslivet enkelt samt kultur, sport, caféer och restauranger som bjuder in både besökare och de som bor och arbetar i området.

3. Lokal attraktivitet

Ett område som tar vara på kvaliteter och historia som finns på platsen idag. Existerande byggnader och platser bevaras och lyfts fram och närhet till omgivande grönska och vatten skapas. Attraktiva mötesplatser med olika slags identitet och aktiviteter stimulerar till möten, fysisk aktivitet och rörelse för alla åldrar. Tidiga initiativ med program för kultur, konst, mat och sport bygger identitet och lokal attraktivitet som stärker social gemenskap redan innan den framtida stadsutvecklingen påbörjas.

 

Så skapar vi ett aktivt stadsliv redan innan byggstart

 

Innan byggstarten sker av de nya kvarteren har BRABO valt att från hösten 2019 aktivera området med både lunchservering och aktiviteter som en försmak på hur ett aktivt stadsliv kan komma att se ut i Inre hamnen i framtiden.

Ett samarbete mellan BRABO och Östgöta kök har inletts och på plats finns en food truck i en härlig miljö bland växter, trämöbler och oljefat som gjorts om till ståbord. Här finns även pingisbord och basketkorg för den som vill aktivera sig under lunchen.

Läs mer om hur vi väcker liv i de gamla kvarteren