Hållbarhet

Vi på BRABO arbetar hårt för att hela tiden bli mer hållbara i vår verksamhet och framför allt i produktionen av nya fastigheter. Vår bygg- och fastighetsbransch står för en stor andel av alla utsläpp i Sverige.

Vår resa för att bidra till en långsiktig ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling har bara börjat. BRABO ska kontinuerligt minska sin klimatpåverkan och aktivt utveckla processer för att kunna nå klimatneutralitet till senast 2030. Det innebär att alla nya projekt från och med 2030 ska certifieras enligt Noll-CO2 eller liknande.

Av FN:s globala mål har vi pekat ut följande fyra mål som de mest väsentliga för vår verksamhet och där vi har störst möjlighet att påverka och bidra till en positiv utveckling:

Vi klimatberäknar våra projekt

För att veta hur vi kommer närmare ett klimatneutralt byggande har vi börjat klimatberäkna våra projekt. Då får vi bättre kunskap och insikt om vilka delar vi bör börja med, var vi bör byta till ett miljövänligare material, var vi kan pressa ner utsläppen och hur vi kan förbättra oss.

Vi klimatkompenserar utsläppen för våra nyproducerade bostäder

För att inte spilla tid under arbetet mot ett klimatneutralt byggande klimatkompenserar vi för alla utsläpp som hela vår verksamhet och produktion av bostadsprojekt medför. Vi ser till att på andra sidan jorden återplantera träd som andas in koldioxid och andas ut syre. Tills att vi har mer exakt data utifrån våra klimatberäkningar använder vi en schablonberäkning på 30 ton CO²e per lägenhet. Hittills har vi klimatkompenserat 21 079 ton CO²e, vilket innebär att träd har planerats på en yta motsvarande cirka 131 fotbollsplaner (92 ha).

Vi arbetar aktivt med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

För att alltid ha rätt fokus i arbetet mot ett klimatneutralt byggande jobbar vi aktivt med trion ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vi ska skapa hållbara hem som underlättar ett klimatsmart levnadssätt. Människor med vanlig ekonomi ska ha råd att bo i våra bostäder och de ska känna trygghet och gemenskap.

Svanen

Vi arbetar för att miljöcertifiera alla våra bostadsprojekt med Svanen eller likvärdig miljöcertifiering.

Svanen ställer krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/-varor och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön. Dessutom ställer Svanen krav på kvalitetsstyrning i byggprocessen och på överlämnandet av byggnaden till de boende och förvaltning/drift.

Socialt hållbara platser

Vi har alltid ett stort fokus på stadsutveckling och brinner för att skapa socialt hållbara platser. Vi har en stark vision om att skapa levande stadsdelar som stärker fysisk och mental hälsa genom att inte bara bygga bra hus, men i lika hög grad skapa upplevelserika attraktiva mötesplatser för alla åldrar.

Tidig aktivering av område med food trucks

BRABO har genom moderbolaget Mattssons varit verksamma längs Norra Promenaden i Norrköping sedan 1970-talet. Området har varit en stor tillgång för en rad olika industrier och verksamheter genom åren, men är nu en del av stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen. För att aktivera området redan innan byggandet av bostäder och kontor har vi både lunchservering och aktiviteter som en försmak på hur stadslivet kan komma att se ut i Inre hamnen i framtiden.

Läs mer om utvecklingen av Inre hamnen här.

Aktivitetspark för spontanidrott

BRABO har länge drivit idén om att utveckla området kring Vilundaparken i Upplands Väsby. Under 2016 inleddes ett samarbete med kommunen för att gemensamt verka för att utforma koncept idéer och visioner för området. Två år senare stod den nya 4 000 kvm stora aktivitetsparken klar med skatepark, pumptrack, utegym, klättervägg, dansyta och lekpark. Parken har blivit mycket populär och har ökat tryggheten i området, samtidigt som det skapat en mötesplats för barn och ungdomar som främjar spontanidrott. Sedan invigningen har vi varje sommar anställt sommarjobbare som lånat ut skateboards, sparkcyklar och hjälmar till alla besökare, helt gratis!

Läs mer om Vilunda aktivitetspark här.

Stadsutveckling för livet mellan husen

Visionen för Haga Norra är att kombinera en hög täthet med ett helt nytt fokus på kvaliteterna i rummen mellan husen för att skapa nya förutsättningar för stadsliv och aktivitet utomhus. BRABO och Fabege anlitade arkitektkontoret Gehl i Köpenhamn för att definiera nya aktiviteter och ny utformning av stadsrummen så att kvaliteten och livet på platserna skapar en unik destination med mycket stadsliv, aktiv utomhusvistelse, en ny typ av kommersiellt liv, prioritering av fotgängare och god tillgänglighet för cyklister

Läs mer om stadsutvecklingen i Haga Norra här.

BRABO aktiv - för ett aktivt stadsliv

Vårt koncept BRABO aktiv syftar till att skapa gemenskap och aktivitet för våra boende, samtidigt som det skänker trygghet till omkringliggande gaturum genom levande bottenvåningar.

Läs mer om BRABO aktiv här.

Co-working space
Hobbyrum
Gym
Takterrass
Relaxavdelning
Pingisrum

Hållbarhet i alla led

Solceller för ekonomisk och ekologisk hållbarhet

I våra senaste och kommande projekt bygger vi solceller på taken till husen. Elen vi får ut kan bland annat användas till att driva fastighetens hissar, belysning och laddning av elbilar. I dagsläget skickar vi tillbaka överskottet till elnätet. På så sätt skapar vi även ekonomiska incitament för att investera i solceller. I framtiden hoppas vi kunna använda oss av vätgasceller eller batterier för att kunna lagra elen och använda den när den behövs som mest, under dygnets mörka timmar. Under 2022 producerade våra solpaneler ca 270 000 kwh.

Miljösmarta kök

Tillsammans med den finska köksleverantören Puustelli har vi utvecklat ett nytt innovativt kök med modern design och världspatenterad miljöinnovation.

Cirkulära duschar

I flera av våra nya projekt har vi valt att installera ett antal duschar från Orbital – på Casalls huvudkontor och showroom, i vårt nya kontor i Norrköping och i vårt bostadsprojekt Väsby Park. Orbital Shower är världens första cirkulära duschsystem som drastiskt minskar din vatten- och energiförbrukning. Vi kommer utvärdera duscharna och om resultatet är enligt önskemål så kommer vi att fortsätta installationen av Orbital i kommande projekt.

Trädplantering för människor och klimat

Varje lägenhet och bostadshus som vi bygger klimatkompenserar vi genom det Plan Vivo-certifierade trädplanteringsprojektet ArBolivia, i Bolivia. Trädplanteringen sker i småskaliga skogsjordbruk i samarbete med småbrukare i områdena Cochabamba och Santa Cruz. Vi klimatkompenserar för 30 ton CO²e per lägenhet och hittills har vi klimatkompenserat 21 079 ton CO²e vilket innebär att träd har planterats på en yta motsvarande cirka 131 fotbollsplaner (92 ha).

Förutom klimatnytta bidrar trädplanteringen till förbättrad inkomst för småbrukarna samt främjar återbeskogning och biologisk mångfald i anslutning till bolivianska Amazonas. Åtgärderna bidrar tillsammans till att motverka den globala uppvärmningen, lindra fattigdom och stärka värdefulla ekosystem. Vår samarbetspartner inom klimatkompensation är Zeromission.

Delningsekonomi

I våra hus vill vi uppmuntra till delningsekonomi för ett hållbart boende och en hållbar livsstil. Därför har vi i flera av våra hus installerat bilpooler med miljöbilar samt elcykelpool för de boende.

Läs mer om vår elcykelpool här.

Hållbar förvaltning

Vi är en liten organisation som har möjlighet att vara nära våra kunder, både våra kommersiella och våra bostadshyresgäster. I våra bostadsfastigheter startar vi nu upp en första trivselgrupp som ska vara med och ta fram en aktivitetsplan för att ytterligare öka tryggheten och trivseln i huset. Faller resultatet väl ut är planen att ha trivselgrupper i alla våra bostadsfastigheter. I lägenheternas boendepärm finns information om hur du bäst tar hand om din bostad men också råd och tips på hur du kan leva mer hållbart.

Vi försöker också göra det trevligare att sopsortera genom att inreda våra miljörum med bra belysning, trevliga tapeter och högtalare med fågelkvitter. Vi är övertygade om att ju roligare det är att återvinna och leva hållbart, desto mer kan vi få våra boende att engagera sig.

HS30 - för en snabb omställning till en hållbar bostadsbransch.

BRABO är stolta medlemmar i det operativa forumet HS30 sedan 2022. HS30 består av flera aktörer inom bostadsutvecklingssektorn i Mälardalen och syftet är att tillsammans arbeta för att kraftfullt minska det ekologiska avtrycket från branschen och för att ta social hållbarhet på större allvar.

Det finns stor kunskap och vilja inom bygg- och fastighetsbranschen att arbeta med och bidra till dessa frågor. Istället för att uppfinna hjulet på flera håll bildas det operativa hållbarhetsforumet, HS30 (Hållbart Stockholm 2030), för att tillsammans snabba på omställningen till en hållbar bostadsbransch. Medlemmarna är verksamma inom fastighets och byggbranschen i Mälardalen och har den gemensamma viljan att gå före i sitt hållbarhetsarbete och snabba på branschens omställning. Ny kunskap inhämtas via samtal, workshops, föreläsningar och studiebesök. Kunskap och initiativ förankras och testas operativt genom arbetsgrupper och i verksamheterna för relevans. Kunskap delas externt.