BRABO aktiv

Med BRABO aktiv skapar vi bostäder för ett aktivt stadsliv

BRABO bygger bostäder och planerar samhällen för ett aktivt stadsliv. Med konceptet BRABO aktiv utmanar vi invanda tankemönster och bygger funktionella bostäder med kreativa och ibland oväntade lösningar som underlättar för de boende att leva ett aktivt, hälsosamt liv.

De flesta av våra projekt är byggda enligt denna princip och har exempelvis ett gym, ett spa och ett hobbyrum. Samtliga funktioner är fria att använda för de boende. Dessutom har husen innergårdar där de boende kan träna eller leka med hjälp av bland annat utegym. I vissa av husen finns även en bilpool med miljöbilar samt en cykelpool som de boende kan nyttja.

Konceptet innebär att bostäderna ska uppmuntra till aktivitet och spontanumgänge. Ett gym i fastigheten gör det lätt att hinna med träningen. Balkongen, bastun och den grönskande innergården skapar möjlighet för avkoppling efter en hård arbetsdag. Ett gemensamt hobbyrum gör det lätt att till exempel plantera om växter, laga cykeln eller valla skidorna.

brabo aktiv hobbyrum väsby terrass
Hobbyrummet är mångsidigt och tanken är att man som boende ska kunna hålla på med fritidsintressen som man inte får plats med i sin lägenhet.

Vad tycker folket om konceptet?

När vi under 2018 ställde frågan Tror du att du skulle träna oftare än vad du gör idag om du hade ett gym i ditt flerfamiljshus? till 765 personer svarade 61% ja.

Vi frågade samma personer: Tror du att du skulle cykla oftare än vad du gör idag om det fanns lånecyklar och en cykelverkstad i ditt hus? Då svarade 37% ja.

För oss är detta ett tecken på att boende idag efterfrågar bra förutsättningar för att kunna leva ett aktivt stadsliv, och vi vill göra allt för att underlätta.

BRABO aktiv för social hållbarhet

Hittills har en stor del av konceptet BRABO aktiv fokuserat på de boende i våra hus. Detta har indirekt skapat en ökad trygghet och aktivitet längs gatorna tack vare upplysta gym och hobbylokaler där folk vistas under dygnets alla timmar.

Nu har vi tagit BRABO aktiv till nästa steg och satsar på att involvera hela stadsdelar och inte bara våra boende. Vi vill skapa trygghet, aktivitet och spontana möten mellan människor.

Vi anordnar till exempel löprundor och gruppträning med utgångspunkt från våra gym. Här är vem som helst i området välkommen och träningspasset är självklart kostnadsfritt.

Ett annat exempel på hur vi med stor framgång arbetat med social hållbarhet är Vilunda aktivitetspark. Upplands Väsby kommun och BRABO hade ett strukturerat samarbete och investerade gemensamt i en anläggning för spontanidrott och aktivitet. Anläggningen fick hög beläggning från dag ett och har blivit en stor succé. Detta tror vi är social hållbarhet på riktigt.

Läs gärna mer om Vilunda aktivitetspark under stadsutveckling. Vi arbetar nu med att ta fram nya spännande koncept inom BRABO aktiv för att involvera ännu fler människor. Vi älskar att hitta smarta lösningar som ger mer än bara funktion. Som förvandlar ett hus till ett hem och staden till en plats där man vill vara.

Gym i Väsby Terrass, Upplands Väsby
Spa i kvarteret Svea, Barkarbystaden
Co-working space i Haga Norra, Solna
Hobbyrum i Haga Norra, Solna