Stadsutveckling

En levande stad är nyckeln till hållbarhet och livskvalitet. Vi vet att samhället förändras och att den goda staden bör planeras med ett långt tidsperspektiv. Den ska fungera lika bra om 50 år som den gör idag. Staden ska stödja ett aktivt liv, med allt ifrån caféer, butiker, aktiviteter och bostäder till samhällstjänster och trygga gatumiljöer. Levande bottenvåningar och en blandning av verksamheter bidrar till dynamiken under dygnets alla timmar. Att planera för säker cykeltrafik, bilpooler och möjlighet till spontanidrott skapar förutsättningar för ett hållbart och aktivt stadsliv.