Vilundaparken

Utveckling av aktivitetspark i Upplands Väsby

BRABO har sedan 2008 drivit idén om att utveckla området kring Vilundaparken. Vår vision har varit att omvandla idrottshallar och omkringliggande ytor till en blandning av bostadsbebyggelse och anläggningar för både organiserad idrott och spontanidrott. Genom att kombinera idrottsanläggningar med bostäder skapas ett tryggare område med liv och rörelse på dygnets alla timmar vilket gör att tillgängligheten för idrottsutövande ökar.

 

Under 2016 skrev BRABO och Upplands Väsby kommun avtal där BRABO blev ankarbyggherre i området. Genom avtalet kom parterna överens om att gemensamt verka för att utforma koncept, idéer och visioner för Vilundaparken.

Under sommaren 2018 invigde vi den nya aktivitetsparken i Väsby Idrottsstad. BRABO har i egenskap av ankarpartner i området varit drivande i arbetet med att utveckla parken. För oss på BRABO är detta ett exempel på att bra stadsbyggnad inte bara handlar om att bygga bra hus. Staden är ett gemensamt projekt för alla som bor i den. Därför tar vi också ett ansvar för att fylla den med liv och rörelse.

Ökad betydelse för stadsutveckling 

De senaste åren har många svenska städer förändrat sin syn på stadsbyggnad. Traditionellt har man flyttat till tätorter för att hitta ett jobb. I dag handlar det också om ett aktivt livsval – att många uppskattar en urban livsstil med närhet till allt. Genom att bygga tätare vill man bryta beroendet av bilen och ge fler människor tillgång till en blandning av bostäder, service och verksam­heter. Det är en spännande tid för oss på BRABO, för vi vill vara drivande i den här utvecklingen, tillsammans med de kommuner där vi verkar. Varje kommun har sina specifika behov och utmaningar, men det finns ändå ett par faktorer som brukar vara gemensamma:

En levande stad är attraktiv: Genom att skapa en aktiv stadskärna med människor, caféer, butiker, aktiviteter och centralt belägna bostäder nära kollektivtrafik blir det lättare för en kommun att attrahera företag och människor.

Hållbarhet driver utvecklingen: En tätare stad innebär ett effektivare resurs­utnyttjande och kortare transportvägar. Det gör det lättare att uppnå miljömål både på kommunal och nationell nivå. Täthet innebär också bättre förutsätt­ningar för delaktighet och mänskliga möten, vilket ger socialt hållbara stads­miljöer.

Trygghet och hälsa är två nyckelområden som är nära förknippade med det allra viktigaste i en stad: möjligheten att göra saker tillsammans: Den kunskap vi har byggt upp inom stadsbyggnad har därför konkretiserats i ett koncept som vi kallar BRABO aktiv. Det handlar om att bygga bostäder som underlättar för de boende att leva ett aktivt, hälsosamt liv, med exempelvis ett gym och ett hobbyrum där cykeln kan lagas eller skidorna vallas.

En levande stad är organisk: Den lever sitt eget liv och allt kan inte planeras i detalj. Vi som jobbar med stadsutveckling kan helt enkelt inte förutse hur alla byggnader kommer att utnyttjas i framtiden. Därför lägger vi också mycket omsorg om att ge utrymme för förändring, inte minst av byggnadernas bottenplan. Till exempel måste den lokal vi i dag inreder som ett gym för de boende i huset ha förutsättningar att i framtiden bli ett café, ett kontor, en förskola eller butik.

Ett aktivt stadsliv

Under senare år har vi också gått ett steg utanför själva husen. Genom att arbeta till­sammans med kommuner och det lokala föreningslivet kan vi ge ännu bättre möjligheter till aktiviteter. Aktivitetsparken i Väsby Idrottsstad är ett bra exempel på vårt långsiktiga engagemang. Här har vi hjälpt kommunen med projektledning, upphandling och utformning av en park för spontanidrott och lek.

Nu har parken tagits i bruk och blev stor succé redan under de första månaderna. Även om parken är färdigställd betyder inte att vi packar ihop och åker hem. Vi har funnits kvar för att blåsa liv i aktiviteterna. Till exempel har vi ordnat instruktörsledda kvällar med gruppträning utomhus, skateboard för tjejer samt sommarjobbare i parken som lånar ut skateboards, sparkcyklar och hjälmar, helt gratis, varje sommar. Vi hoppas kunna inspirera andra bostadsutvecklare och kommuner att göra samma sak!

Aktivitetsparkens innehåll

Det 4 000 kvadratmeter stora området innehåller en mängd olika aktiviteter:

1. Utegym: Utegym och hinderbana med redskap med övningar för styrka, spänst och koordination.

2. Lekpark:Ett lekområde på 1 200 kvm för de lite yngre. Lek och kreativitet flödar fritt kring de små bygg­naderna av konstnären Tor Svae.

3. Klättervägg:Klättring är en växande sport som många vill prova på. Här finns en 
4 meter hög klätterklippa med möjlighet att testa sina färdigheter.

4. Skatepark:800 kvm med ramper och rails för skate och kickbike. Parken skall fungera både för nybörjaren och den erfarne åkaren. Den första av två stora skatesatsningar i Upp­lands Väsby.

5. Dansyta: Dans, rörelse och workout är populärt i alla generationer. Vi bygger upp en scenyta för rörelse och workout, där man kan spela sin egen musik och dansa eller träna.

6. Pumptrack: Omkring 1 000 kvm ägnade till cyklister, kickbikers och skatare. Stockholmsområdets första riktiga platsbyggda pump­ track är en slingrande asfaltsbana med hopp, kullar och kurvor.

7. Fotbollsplan: En 40 x 70 kvadratmeter stor konst­ gräsplan enligt fotbollsförbundets riktlinjer för en sjumannaplan. För både match och träning.