Bostadsrätter

På BRABO utmanar vi invanda tankemönster och bygger funktionella, vackra bostäder som innehåller kreativa, och ibland oväntade, lösningar på vardagsproblem. Vår nyproduktion består av prisvärda bostäder för dagens och morgondagens behov.

Idag producerar vi lägenheter i Stockholmsområdet och Norrköping. Målsättningen med våra projekt är att på ett smart sätt skapa bra förutsättningar för att leva ett aktivt stadsliv och samtidigt möta höga kvalitets- och hållbarhetskrav. Kort sagt: det ska vara riktigt bra att bo i ett BRABO-hem.