Co-workingplatser i bostadshus – fler skulle jobba på distans och klara sig på mindre boyta

18 oktober, 2022

Co-working i BRABOs kvarter Haga Norra i Solna.

Hemarbete och att jobba från co-workingplatser har tagit fart som en följd av pandemin. Och ökat hemarbetande har också inneburit att många flyttat till nya och större boenden för att kunna inrymma ett hemmakontor, vilket inneburit extra kostnader. I en ny undersökning som bostadsutvecklaren BRABO har genomfört, ser var tionde av de tillfrågade att den egna bostadsytan skulle kunna minskas och nästan en femtedel skulle jobba mer på distans, om det fanns tillgång till co-working i huset.

Efterfrågan på gemensamma funktioner i flerbostadshus, såsom gym, bastu, hobbyrum och co-workingplatser ökar. Idag saknas det i de flesta bostadshus, inte minst hyreshus. Ökat distansarbete har också sett en ökad efterfrågan på co-workingplatser, det vill säga en kontorsplats utanför det ordinarie kontoret eller som alternativ till ett kontor. Men i undersökningen framkommer att endast två procent idag har tillgång till co-workingplatser i sitt flerfamiljsboende. Var tionde i undersökningen, 10 procent, uppger att behovet av boendeyta skulle minska om man kunde sköta hemarbetet eller studierna via co-workingplatser i huset.

Närmare var femte tillfrågad i undersökningen, 17 procent, uppger också att man skulle jobba eller studera mer på distans om det fanns tillgång till co-workingplatser tillgängliga huset där man bor.

– Gemensamma funktioner i bostadshus har generellt blivit viktigare för många under och efter pandemin med ökad andel hemarbete. Många har satsat på större boenden vilket ökat kostnaden för att kunna jobba hemifrån. Med co-workingplatser i huset minskar behovet av större bostadsyta då man inte behöver ha ett fast hemmakontor. En annan fördel är att grannarna lär känna varandra och på så sätt skapas mer trivsamma och trygga boendemiljöer, säger Patrik Ericson, affärsutvecklingschef på BRABO.

Om undersökningen: Undersökningen är genomförd av PFM Research under juni 2022 som en enkät tillställd ett statistiskt underlag om 1009 svenskar i åldern 18-80 år.