Ett aktivt liv för alla

Med konceptet BRABO aktiv vill vi underlätta för de boende att leva ett aktivt, hälsosamt liv. De flesta av våra projekt är byggda enligt denna princip och har exempelvis gym, hobbyrum och co-working space. Funktionerna är fria att använda för de boende. Dessutom har husen innergårdar där de boende kan träna eller leka med hjälp av bland annat utegym. I vissa av husen finns även en bilpool med miljöbilar samt en cykelpool som de boende kan nyttja.

Aktivitet ger trygghet
Hittills har en stor del av konceptet BRABO aktiv fokuserat på de boende i våra hus. Detta har indirekt skapat en ökad trygghet och aktivitet längs gatorna tack vare upplysta gym och hobbylokaler där folk vistas under dygnets alla timmar. Vi har även provat att anordna gemensamma löprundor med en BRABO-tränare för de boende i området och fortsätter experimentera med nya koncept.

Populärt med gym och cykelpool
När vi ställde frågan Tror du att du skulle träna oftare än vad du gör idag om du hade ett gym i ditt flerfamiljshus? till 765 personer svarade 61% ja. På frågan om de skulle cykla oftare än vad de gör idag om det fanns lånecyklar och en cykelverkstad i sitt hus svarade 37% ja. För oss är detta tecken på att boende idag efterfrågar bra förutsättningar för att kunna leva ett aktivt stadsliv, och vi vill göra allt för att underlätta detta.

En liten bild på en bostad

Med konceptet BRABO aktiv vill vi underlätta för de boende att leva ett aktivt, hälsosamt liv. De flesta av våra projekt är byggda enligt denna princip och har exempelvis gym, hobbyrum och co-working space. Funktionerna är fria att använda för de boende. Dessutom har husen innergårdar där de boende kan träna eller leka med hjälp av bland annat utegym. I vissa av husen finns även en bilpool med miljöbilar samt en cykelpool som de boende kan nyttja.

Aktivitet ger trygghet
Hittills har en stor del av konceptet BRABO aktiv fokuserat på de boende i våra hus. Detta har indirekt skapat en ökad trygghet och aktivitet längs gatorna tack vare upplysta gym och hobbylokaler där folk vistas under dygnets alla timmar. Vi har även provat att anordna gemensamma löprundor med en BRABO-tränare för de boende i området och fortsätter experimentera med nya koncept.

Populärt med gym och cykelpool
När vi ställde frågan Tror du att du skulle träna oftare än vad du gör idag om du hade ett gym i ditt flerfamiljshus? till 765 personer svarade 61% ja. På frågan om de skulle cykla oftare än vad de gör idag om det fanns lånecyklar och en cykelverkstad i sitt hus svarade 37% ja. För oss är detta tecken på att boende idag efterfrågar bra förutsättningar för att kunna leva ett aktivt stadsliv, och vi vill göra allt för att underlätta detta.

En liten bild på en bostad

Med konceptet BRABO aktiv vill vi underlätta för de boende att leva ett aktivt, hälsosamt liv. De flesta av våra projekt är byggda enligt denna princip och har exempelvis gym, hobbyrum och co-working space. Funktionerna är fria att använda för de boende. Dessutom har husen innergårdar där de boende kan träna eller leka med hjälp av bland annat utegym. I vissa av husen finns även en bilpool med miljöbilar samt en cykelpool som de boende kan nyttja.

En liten bild på en bostad

Trevliga miljörum och trivselgrupper

Med konceptet BRABO aktiv vill vi underlätta för de boende att leva ett aktivt, hälsosamt liv. De flesta av våra projekt är byggda enligt denna princip och har exempelvis gym, hobbyrum och co-working space. Funktionerna är fria att använda för de boende. Dessutom har husen innergårdar där de boende kan träna eller leka med hjälp av bland annat utegym. I vissa av husen finns även en bilpool med miljöbilar samt en cykelpool som de boende kan nyttja.

Trevliga miljörum och trivselgrupper

Med konceptet BRABO aktiv vill vi underlätta för de boende att leva ett aktivt, hälsosamt liv. De flesta av våra projekt är byggda enligt denna princip och har exempelvis gym, hobbyrum och co-working space. Funktionerna är fria att använda för de boende. Dessutom har husen innergårdar där de boende kan träna eller leka med hjälp av bland annat utegym. I vissa av husen finns även en bilpool med miljöbilar samt en cykelpool som de boende kan nyttja.

Gemensamma utrymmen

En liten bild på en bostad
I husets gemensamma hobbyrum kan du t.ex. plantera om dina växter, laga din cykel, valla dina skidor eller måla om ett bord

Hållbarhet

Vi på BRABO arbetar hårt för att hela tiden bli mer hållbara i vår verksamhet och framförallt i produktionen av nya fastigheter. Vår bygg- och fastighetsbransch står för en stor andel av alla utsläpp i Sverige. De hus som byggs och de städer som planeras påverkar också en många människors liv och vardag ur sociala och ekonomiska aspekter.

Vi tror att vi som fastighetsutvecklare har ett stort ansvar och vi ser allvarligt på vår miljöpåverkan. Vi har redan från BRABOs första projekt arbetat aktivt med hållbarhet och långsiktighet är ett av våra ledord. Men tiden går fort. Nu kavlar vi upp ärmarna och arbetar intensivt för att ta vårt miljöansvar för oss och för de som ska bo i våra hus, och skyndar på arbetet mot en klimatneutral bransch. Det kräver stora förändringar av oss.

Utöver arbetet med ekologisk miljöpåverkan har vi under många år arbetat med att förbättra den ekonomiska och sociala hållbarheten i de projekt vi bygger och i de områden vi verkar.

Vi arbetar intensivt mot ett klimatneutralt byggande

Miljöpåverkan omfattar allt från framställning av byggmaterial till transporter och energiåtgång under produktions- och brukarskedet. Att bygga klimatsmarta hus som håller över tid och lever upp till alla nybyggnationskrav är komplicerat. Många krav ska uppfyllas, och flera ställs mot varandra. Det kräver noggranna avvägningar för att välja rätt, inte kompromissa med kvalitet och samtidigt balansera funktion, estetik och miljö.

Vår resa mot ett klimatneutralt och socialt ansvarigt byggande har bara börjat. Men vi är redan på god väg och i gott sällskap. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi arbetat fram ett par tydliga och närliggande hållbarhetsmål. Nedan berättar vi om några aktiviteter och åtgärder vi jobbar med.