Behandling av personuppgifter

TRYGG HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER I ENLIGHET MED GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning för hela EU, GDPR, som innebär nya regler för behandling av personuppgifter. Lagen innebär att kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Vi vill på grund av ovan informera er om att de personuppgifter ni lämnat kan komma att sparas hos oss och hanteras, i enlighet med GDPR beroende på vad din intresseanmälan/kontakt avser. Vi sparar endast information som vi behöver för att kunna hjälpa er på bästa sätt. Om ni inte vill att vi ska spara era uppgifter är det viktigt att ni kontaktar oss på info@brabold.test så ser vi till,  i enlighet med GDPR, att hjälpa er.