Ökad trivsel och trygghet med gemensamma funktioner i hyreshus

19 september, 2022

Gym i BRABOs kvarter i Haga Norra

Gemensamma funktioner i bostadshus såsom gym, hobbyrum och cykelrum med verkstad efterfrågas av många boende. Trots det saknas gemensamma funktioner i de flesta bostadshus idag, inte minst hyreshus. Bara en procent av flerfamiljsboende har tillgång till alla de funktioner man önskar, men gym och elcykelpool skulle göra fler aktiva visar en ny undersökning som bostadsbolaget BRABO låtit genomföra.Tillgång till gemensamma utrymmen såsom gym, bastu och hobbyrum byggs idag allt oftare in i nya bostadsrättsföreningar, men mer sällan i nya hyreshus. I undersökningen framkommer att gemensamma funktioner efterfrågas i högre grad av boende i hyreshus än bostadsrättshus.

Drygt var tredje boende i hyresrätt, 35 procent, och närmare var fjärde, 24 procent, av boende i BRF menar att man skulle cykla oftare till jobbet eller skolan om det fanns elcyklar att låna i huset. Samtidigt uppger en bit över hälften av de boende i BRF, 54 procent, och hela 63 procent av boende i hyresrätt att man skulle träna oftare om det fanns ett gym i huset som ingick i avgiften.

Elcykelpool i ett av BRABOs hyreshus i Upplands Väsby

– I våra nya projekt bygger vi alltid in gemensamma funktioner, oavsett om det är i ett hyres- eller bostadsrättshus, något som har positiva effekter, säger Patrik Ericson, affärsutvecklingschef på BRABO. Vi ser att det har uppstått större gemenskap bland de boende och att möjligheten till sociala möten ökar, något som skapar trygghet i och utanför huset. I hyresrätterna tillsätter vi trivselgrupper som tillsammans sköter om huset och erhåller bidrag för att underhålla de gemensamma funktionerna på ett strukturerat sätt.

Gym har 17 procent tillgång till i BRF mot 9 procent i hyreshus. Hobbyrum har 18 procent tillgång till i BRF mot endast 6 procent i hyreshus. Cykelrum med verkstad är det 11 procent som har tillgång till i BRF mot 6 procent i hyreshus. Co-working, som är en populär och växande lösning på att arbeta hemifrån, är det endast ca 2 procent av både hyresrättsboende och bostadsrättsboende har tillgång till.

Hobbyrum i Haga Norra, Solna

–  Det är tydligt att närheten till en funktion, och att den är välskött, är viktiga faktorer till att de faktiskt utnyttjas. Vi ser fram emot fler hyres- och BRF-projekt med gemensamma funktioner och hoppas att andra bostadsutvecklare tar efter, säger Patrik Ericson.

Om undersökningen: Undersökningen är genomförd av PFM Research under juni 2022 som en enkät tillställd ett statistiskt underlag om 1009 svenskar i åldern 18-80 år.