Hur arbetar BRABO för att minska spridningen av Coronaviruset?

19 mars, 2020

[post_published]

På BRABO följer vi noga händelseutvecklingen av Covid-19. För att minska smittspridningen agerar vi med försiktighetsåtgärder hos våra kunder, samarbetspartners och medarbetare.

Vi tar situationen med Covid-19 på största allvar och följer noga de instruktioner som kommer från ansvariga myndigheter. Vi anpassar löpande vår verksamhet efter rådande situation och justerar rutiner som är nödvändiga. Medarbetare på BRABO som upplevt symptom eller befunnit sig i ett riskområde får inte träffa kunder, samarbetspartners eller andra medarbetare.

För dig som hyresgäst hos oss

Om du har Coronaliknande symptom, även lindriga (hosta, feber, halsont, smärtor i bröstet och/eller andningssvårigheter) ber vi dig vänta med att göra eventuella felanmälningar till dess att du är frisk igen.

Om du har ett akut fel i lägenheten ber vi dig informera om dina eventuella sjukdomssymptom och/eller utlandsvistelser i samband med din felanmälan.

Eftersom läget kan förändras fort är det viktigt att löpande ta del av Folkhälsomyndighetens information. Tillsammans kan vi arbeta för att minska smittspridningen av Covid-19.

Tack för din förståelse!