Byggstart av 109 hyresrätter och förskola på Dragonvägen i Upplands Väsby

11 mars, 2021

[post_published]

Nu byggstartar vi vår andra etapp inom Fyrklövern, med 109 hyresrätter och en förskola. Huset beräknas vara inflyttningsklart i december 2022.

Med närhet till både pendeltåg och Väsby Centrum arbetar BRABO för att omvandla Dragonvägen till en modern stadsgata med bostäder, förskola och lokaler i bottenvåningen. Läget på Dragonvägen har visat sig vara populärt tack vare närheten till service och det korta pendlingsavståndet till centrala Stockholm. I BRABOs första etapp med 91 hyresrätter är samtliga lägenheter uthyrda. Nu startar vi nästa etapp med 109 hyresrätter och en förskola.

– Det är glädjande att BRABO är med när Väsby bygger stad. Det finns ett stort behov av både lägenheter och förskoleplatser i de centrala delarna, och läget gör att de här hyresrätterna kommer att vara mycket attraktiva för både nya och befintliga Väsbybor, säger Oskar Weinmar, Kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby.

Vi är stolta över att kunna tillföra både nya bostäder och en ny förskola till Väsbys invånare och att vi kan bidra till Dragonvägens förvandling till en modern stadsgata, säger Fredrik Mattsson, vd på BRABO Stockholm AB.


Fredrik Mattsson, vd på BRABO och Oskar Weinmar, Kommunstyrelsens ordförande.

Den nya etappen är en del i Väsby Kommuns stadsbyggnadsprojekt Fyrklövern som har ambitionen att utveckla området kring Väsby Centrum till en levande stadskärna genom förtätning av bostäder och verksamheter, samt en ny stadspark. Cirka 2 000 nya bostäder beräknas tillskapas i det nya området i form av radhus, flerfamiljsvillor, bostadsrätter, hyresrätter och stadsradhus.


Visionsbild på kvarteret Väsby Park.