BRABO byggstartar 97 hyresrätter i Upplands Väsby

2 juni, 2023


BRABO har i maj tecknat avtal med med Väsbyhem som innebär att Väsbyhem förvärvar fastighet för utveckling av bostäder i de centrala delarna av Upplands Väsby.

Projektet består totalt av 97 bostäder i tre huskroppar, vilket innebär ett välkommet tillskott av nya hyresbostäder i kommunen.

– I utmanande tider är det allas vårt ansvar att hitta lösningar och nya vägar framåt. Bostadsbrist och få nystartade projekt är en mindre bra kombination för samhället och därför känns det extra bra att Väsbyhem som bolag fortsätter att bidra positivt till kommunens långsiktiga tillväxt, säger Jakob Gustafsson, styrelseordförande på Väsbyhem.

Inflyttning är beräknad till 2024/2025. Projektet är beläget i närheten av Väsby centrum och BRABO har sedan tidigare uppfört 200 hyresrätter längs samma gata, inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Fyrklövern.

– Vi är stolta över att ha fått förtroendet av Väsbyhem att leverera nya och hållbara bostäder åt Väsbys invånare. Projektet har ett toppenläge inom området Fyrklövern, ett stenkast från centrum och pendeltågstation. Vi har sedan tidigare utvecklat två bostadsetapper för egen förvaltning längs samma gata och detta projekt kommer att bidra ytterligare till trivsel, aktivitet och trygghet i området, säger Andreas Möller, styrelseordförande på BRABO.

Om BRABO

BRABO Stockholm AB är ett fastighetsutvecklingsföretag med fokus på bostäder och samhällsfastigheter för ett aktivt och hållbart stadsliv. Våra projekt präglas av nytänkande funktioner som syftar till att skapa aktivitet, trygghet och gemenskap för boende och besökare i staden. Brabo är ett helägt dotterbolag till Mattssons Fastighetsutveckling AB, ett familjeföretag i tredje generationen.

Kontakt

Vid frågor, kontakta: Patrik Ericson, VD BRABO: patrik.ericson@brabostockholm.se