BRABO ansluter till Hållbart Stockholm 2030

18 februari, 2022

[post_published]

Projektet Barkarby SIX som BRABO byggt med solpaneler som bidrar till fastighetens elförsörjning.

HS30 består av flera aktörer inom bostadsutvecklingssektorn i Mälardalen och syftet är att tillsammans arbeta för att kraftfullt minska det ekologiska avtrycket från branschen och för att ta social hållbarhet på större allvar. Bygg- och fastighetssektorn står idag för 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp.

– Det finns ett stort behov av trygga och bra bostäder och för oss är det viktigt att de bostäder vi bygger ska kunna vara hållbara inte bara när de byggs utan över en lång tid framöver, säger Rikard Edenius, vd på BRABO. Det innebär att de behöver vara välplanerade och hållbara både vad gäller sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Att kunna hjälpa till att påskynda omställningen till en hållbar bostadsbransch och driva den här utvecklingen är ett av skälen till att vi nu ansluter till HS30.

BRABO har miljö- och sociala ambitioner som en viktig del i alla sina projekt. Det yttrar sig i satsningar på både reduceringar i utsläpp vid produktionen, solpaneler, test på värmeåtervinning från varmvatten och sociala satsningar som bidrar till gemenskap bland de boende som t.ex. genom hobbyrum eller co-working där målet är att skapa hållbara hem som människor vill bo i länge.


Om HS30

HS30 är det operativa forumet som vill snabba på omställningen till en hållbar bostadsbransch. Medlemmarna vill gå före i hållbarhetsarbetet och arbetar redan idag aktivt med hållbarhet i produktionen av bostäder. Medlemmarna är byggentreprenörer och/eller byggherrar med permanent närvaro i Mälardalsregionen.