Område

Naturen kring Torsviken är rik på utsikter och upplevelser. Här finns uråldrig tallskog på hällmark med omistlig flora och fauna. Området präglas av mjuka kullar och slingrande gångstigar som gjorda för strövtåg och upptäckter.

Dessa väsentliga egenskaper vill vi bevara och samtidigt göra tillgängliga för både bofasta och besökare. Vår vision är att en varierad och småskalig arkitektur flikas in i naturen och följer dess konturer.

Vägar och gångvägar tar stor hänsyn till de naturliga utblickarna, och skapar en inbäddad, trygg och naturnära känsla.