Privacy policy

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter, inklusive data såsom namn och adresser, som du lämnar till BRABO kommer att behandlas såväl manuellt som automatiskt.
De personuppgifter du lämnar behandlas av BRABO Stockholm AB i syfte att kunna förse dig med den information och tjänster som du begärt, samt i marknadsföringssyfte och för uppföljning av försäljning/produktutveckling.

BRABO kan komma att lämna ditt namn, e-postadress och/eller postadress till tredje part såsom till paketeringsföretag eller distributörer av våra produkter för att kunna uppfylla ditt önskemål. Dessa förser dig å våra vägnar med den information eller de produkter som du visat intresse för. Lämnade data kan överflyttas till affärspartners såväl inom som utanför EU. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få tillgång till, samt rätta till dina personuppgifter. BRABO kommer att respektera denna rättighet så långt det är möjligt för att kunna uppfylla sina juridiska förpliktelser.

Denna sida innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.