• Historia

  BRABO är ett helägt dotterbolag till Mattssons Fastighetsutveckling AB – ett privatägt familjeföretag grundat i Norrköping 1930.

  Vår modell bygger på ett nära samarbete med vår uppdragsgivare, en kostnadseffektiv hållning vad gäller planering och genomförande, samt en lyhördhet inför slutkundens behov.

  När vi bygger utnyttjar vi vår erfarenhet, entreprenörsanda, innovationskraft och effektiva organisation för att leverera boendenytta, trivsel och god ekonomi. Detta lägger grunden till hållbara hus med möjlighet till riktigt bra boende till överkomligt pris.

 • Filosofi

  På BRABO utgår vi ifrån de förutsättningar och den livsstil människor av idag och imorgon har. Genom att utmana invanda tankemönster bygger vi funktionella, vackra bostäder som innehåller kreativa, och ibland oväntade, lösningar på vardagsproblem.

  Vi tänker till exempel på dem som har ont om tid och på ett smidigt sätt kan få in träning i schemat tack vare ett gym i fastigheten. Vi tänker även på dem som har krävande jobb och verkligen vill kunna koppla av när de kommer hem, till

   

  exempel på en stor balkong, i bastun eller på den grönskande innergården. Vi tänker också på dem som gärna åker skidor, spelar hockey eller golf på fritiden och behöver någonstans att sköta om och förvara sin utrustning.

  Målsättningen med våra projekt är att varje bostad på ett smart sätt ska understödja ett tidseektivt liv och möta höga kvalitetskrav. Kort sagt: det ska vara riktigt bra att bo i ett BRABO-hem.

 • Hållbarhet

  BRABOS bostäder ska självklart inte bara vara bra för de boende utan också för miljön. En av våra ledstjärnor är därför långsiktighet. För oss innebär det att fastigheterna och bostäderna byggs på ett hållbart sätt som gör att de står pall för väder, vind och slitage under hela sin långa livscykel. Vi värnar även om den yttre miljön och planerar den lika noggrant som arkitekturen för att göra minimal åverkan på omkringliggande natur och för att husen i mesta möjliga mån ska smälta in i omgivningarna.

  När vi bygger väljer vi moderna, miljövänliga material och metoder, undviker onödiga transporter och är lyhörda för nya rön kring byggande som gynnar miljön. Vi använder oss gärna av energisnål teknik för uppvärmning och ventilation och är stolta över att de hus vi byggt uppfyller Boverkets riktlinjer för energiförbrukning med god marginal.

  I projektering och produktion arbetar vi med miljöplaner för att tydliggöra de miljökrav som ställs. Den generella planen specificeras och anpassas för att lyfta in relevanta miljö- och hållbarhetskrav, och här anges vilka åtgärder som krävs för att miljömålen ska uppfyllas. Miljöplanen fungerar som ett styrdokument i underlag vid upphandling och betraktas som ett levande dokument som uppdateras löpande under projektet gång. Under produktionstiden genomförs sedan miljöronder för uppföljning av specifikationerna i miljö planen.

 • Samarbeten

  Med vår familjeföretagsanda följer en aärsmässighet som baseras på långa relationer med både kunder, samarbetspartners och leverantörer. Tack vare en smidig organisation står vi för en snabbrörlighet som kännetecknas av personliga kontakter, eektiv administration, korta beslutsvägar och okomplicerat genomförande.

  I varje byggprojekt, vare sig det handlar om ett innovativt bostadshus, en funktionell lagerlokal eller ett modernt huvudkontor samarbetar vi med handplockade, ledande arkitekter. Exempel på våra arkitektpartners är Sandell Sandberg, TEA Thomas Eriksson Arkitekter och Sweco Architects.

  Sedan många år har vi även ett samarbete med Structor Miljöbyrån som arbetar med miljö- och hållbarhetsrådgivning inom plan- och tillståndsprocesser, fastighetsöverlåtelser och inom byggande och drift. För oss syftar samarbetet till att följa utvecklingen inom miljö- och hållbarhetsområdet, ta fram nya miljö- och hållbarhetskrav, anpassa dem till respektive projekt och kontrollera att de uppfylls.